Skip links

SEE Learning i Sverige

Social, emotionell och etisk intelligens.

Allt fler undersökningar vittnar om att den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar i Sverige.
Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska
symtom fördubblats, enligt Folkhälsomyndighetens rapport från 2018. Rapporten
tar bland annat upp skolans och lärandets betydelse för barns och ungas psykiska ohälsa.
Många psykiska problem grundläggs redan i unga år vilket ger möjligheter att även ingripa tidigt och försöka förebygga senare ohälsa. Skolan är en naturlig plats för detta.

SEE Learning är ett strukturerat utbildningsverktyg som genom praktiska övningar lär barnen
att bättre ta hand om sig själva och andra, hantera känslor, tankar och stress.

SEE står för Socialt, Emotionellt och Etiskt lärande. Metoden har utvecklats av forskare inom psykologi,
neurovetenskap, utbildning, trauma, mindfulness och medkänsla under 20 års tid. Den har testats i över 30 länder och av 600 utbildare. Bakom metoden står Emory University i USA.

Metoden är speciellt utvecklad för att användas i skolan, materialet är därför anpassat efter
de olika åldersgrupperna. Genom att skapa en trygg och inkluderande klassrumsmiljö med minskad stress, kan fokus hamna på inlärning med förbättrade studieresultat. Dessutom har SEE Learning en annan unik profil och det är att den är globalt inriktad. Målet är att inkludera
alla grupper i samhället och världen, att tillsammans skapa en gemensam värdegrund. Individens välmående är centralt, men lika viktigt är medkänsla för andra människor.

De som utbildas inom SEE Learning kommer att fungera som stöd/facilitator för barn och
ungdomar, men det är barn och unga själva som involveras från början till slut i att utforma
materialet enligt deras behov. Det kan vara utmaningar såsom stress, prestationsångest, svårigheter att hantera känslor, ensamhet, utfrysning, mobbing. Inom SEE Learning tror man starkt på empowerment, att ge kraft till barn och ungdomar att tro på sig själva.

SEE Learning har utvecklats av Emory University i USA. Metoden är sekulär, dvs den har
inga religiösa kopplingar och är utvecklad för att fungera i alla kulturella miljöer. Den är baserad på forskning och bygger på grundläggande mänskliga värderingar samt sunt förnuft.

SEE Learning har ett gediget och flexibelt material som lätt kan anpassas till klassens behov och situationen i världen. Tex går det bra att göra övningarna online.
Programmet syftar till att lära barnen tackla svåra situationer och bygga upp resiliens – vår förmåga till motståndskraft, återhämtning och utveckling. Dessa förmågor kan hjälpa barnen att hantera de oroliga tider som en pandemi kan innebära.

This website uses cookies to improve your web experience.