Skip links

SEE Learning Sverige

Bildades hösten 2020 av representanter från bland annat Malmö Universitet, Sensus Studieförbund och Yeshin Norbu Meditationscenter.

Hösten 2021 påbörjades det första projektet av större skala, ett Arvsfondsprojekt som drivs av Yeshin Norbu. Fokus är barn från förskoleklass till årskurs 6.

Föreningen har också påbörjat ett europeiskt samarbete kring SEE Learning där bland annat Spanien, Tyskland, Österrike och Italien ingår.

SEE Learning för ledarskap är ytterligare ett område föreningen satsar på.

Vision

En värld byggd på medkänsla, gemenskap och kunskap.

Mission

Vi ger människor verktyg för socialt, emotionellt och etiskt lärande som främjar psykisk hälsa och förmåga att relatera till andra och världen i stort.

Nyheter, Seminarier & Workshops

Kontakta oss om vårt forskningsprojekt tillsamman med Emory University på forskning@seelearningsverige.se

Vår Styrelse

Anton Pettersson

Styrelseledamot

Susanne Bondesson

Styrelseledamot

Maria Hallström

Styrelseledamot

Fredrik Björk

Kassör

Per Bertilsson

Vice-Ordförande

Birthe Müller

Ordförande

Jenny Mark Ketter

Styrelseledamot

Jonas Petter Barvé

Styrelseledamot
This website uses cookies to improve your web experience.