Skip links

SEE Learning Sverige

Bildades hösten 2020 av eldsjälar från bland annat academia, hållbarhet/miljö, folkbildning, trauma terapi och meditationsvärlden.

Hösten 2021 påbörjades det första projektet av större skala, ett Arvsfondsprojekt som drivs av Yeshin Norbu. Fokus är barn från förskoleklass till årskurs 6.

SEE Learning Sverige ingår ett europeiskt samarbete där bland annat Spanien, Tyskland, Österrike, Schweiz, Ukraina, Rumänien och Italien ingår.

SEE Learning ledarskap och Self-care är ytterligare områden föreningen satsar på.

Vision

En värld byggd på medkänsla, gemenskap och kunskap.

Mission

Vi ger människor verktyg för socialt, emotionellt och etiskt lärande som främjar psykisk hälsa och förmåga att relatera till andra och världen i stort.

Nyheter, Seminarier & Workshops

Kontakta oss om vårt forskningsprojekt tillsamman med Emory University på forskning@seelearningsverige.se

Vår Styrelse

Anton Pettersson

Styrelseledamot

Johanna Richardsson

Vice-Ordförande

Maria Hallström

Styrelseledamot

Fredrik Björk

Kassör

Per Bertilsson

Styrelseledamot

Birthe Müller

Ordförande

Jenny Mark Ketter

Styrelseledamot

Jonas Petter Barvé

Styrelseledamot
This website uses cookies to improve your web experience.