Skip links

Året som Gått och ett Gott Nytt År 2023

År 2022 går mot sitt slut och SEE Learning Sverige blickar tillbaka på året som gått.

I oktober hölls den första europeiska konferensen för SEE Learning i Pomaia, Italien. Där möttes deltagare från Sverige, Danmark, Island, Tyskland, Österrike, Rumänien, Polen, Italien, Luxemburg, Tjeckien, Schweiz tillsammans med Emory University (USA) för att utvärdera och planera för fortsatt samarbete.

Efter att bara sett varandra vid onlinemöten var det en fantastisk känsla att äntligen få mötas. Det var intensiva dagar då bland annat översättning, forskning, facilitatorer, implementering, finansiering och organisation diskuterades. Utbytet av erfarenheter var mycket givande, nya band och nätverk skapades. Det var också intressant att se likheter i hur vi arbetat med SEE Learning och det stärker vår övertygelse att SEE Learning är en väl fungerande global metod. Det fanns också tid att bara umgås, lära känna varandra och göra SEE Learning-övningar tillsammans. Italien-teamet gjorde en fantastisk insats med att organisera träffen och vi åkte hem med en varm känsla av gemenskap.

Vid mötet i Italien bestämdes att Sverige tar ledningen för det europeiska nätverket det kommande året. Ledarskapet innebär att vi under året anordnar ett antal onlinemöten med olika teman. I början av oktober planeras en konferens i Malmö, då vi ser fram emot att möta våra europeiska kollegor igen och även Emory University.

Under året har ett globalt forskningsprojekt påbörjats, initierat av Emory University. Sverige är ett av de länder som deltar, vilket är fantastiskt roligt! Syftet är att undersöka vilken effekt SEE Learning har på barn och lärare. Utöver Sverige deltar Spanien, Indien, Colombia och Brasilien. I Sverige kommer 4 klasser i årskurs 4 som tidigare inte haft SEE Learning att få prova det. Projektet drar igång i skolorna under vårterminen 2023.

Vår partnerorganisation Yeshin Norbu har under året fortsatt sitt arbete med pilotprojektet, finansierat av Arvsfonden. Totalt har 29 klasser (förskoleklass upp till årskurs 6) i Stockholm, Uppsala, Enköping, Varberg, Malmö och Åre provat SEE Learning. Och responsen från skolorna har varit mycket positiv, både från lärare och elever. Eleverna utvecklar sitt språk och kan lättare beskriva känslor och även förstå att andra kanske känner annorlunda. De uppmärksammar oftare snälla handlingar, även de små sakerna de kanske inte såg innan. Och de har lättare att komma till ett lugn inombords genom grundande övningar, tex att trycka händerna mot en vägg eller lägga märke till känslan av sina fötter på golvet.

Tillsammans med Hållbar Utveckling Skåne och Helsingborgs stad arrangerade vi i november vår första “inspirationsdag” på Habiteum i Helsingborg. Över 40 deltagare från alla delar av skolvärlden deltog i övningar och co-creation under temat “Hur skapar vi en skola där alla mår bättre?” Engagemanget var enormt. Stort tack till alla som gjorde detta möjligt!

Vad händer nästa år?
I september 2022 avslutades Emory University’s  utbildning för facilitatorer där Sverige hade 10 deltagare som nu är certifierade. Vi har nu fått dispens att hålla vår egen utbildning och har redan börjat översätta materialet. Under våren 2023 hoppas vi kunna erbjuda 10-15 personer en plats vid utbildningen. Vi kommer att göra detta i samarbete med Danmark, Island och Norge för att ge dem möjlighet att få sina första certifierade facilitatorer.

Med denna tillbakablick avslutar vi 2022 och ser fram emot det nya året.
Men först vill vi önska alla en vilsam jul och gott nytt år!

EU Collaboration meet in Pomaia, Italy, October 2022

This website uses cookies to improve your web experience.