Skip links

SEE Learning forskning välkomnar…

Toftanässkolan i Malmö och Byskolan i Södra Sandby

SEE Learning Sverige välkomnar Toftanässkolan i Malmö och Byskolan i Södra Sandby till vårt forskningsprojekt tillsammans med Emory University i Atlanta, Georgia. Forskningen leds av Dr. Tyralynn Frazier, Emory University i samarbete med Dr. Philippe Goldin, University of California Davis. Målet med studien är att undersöka hur man i årskurs 4 kan genomföra SEE Learnings utbildningsprogram för lärare och deras elever. Programmet fokuserar på att träna enkla färdigheter relaterade till känslomässig medvetenhet, social interaktion, empati och välbefinnande samt ge eleverna egna verktyg att hantera stress.
Båda skolorna börjar under januari att arbeta med SEE Learning även i årskurs 1 med ett nytt format framtaget i kollaboration med Emory University. Vi ser fram emot en långsiktig resa som främjar psykisk hälsa och välmående. Eleverna får lära sig att hantera känslor, tankar och stress och stärka omsorgen om sig själv, om varandra och om världen.
Kontakta oss gärna om du är intresserad av SEE Learning generellt eller vårt forskningsprojekt: info@seelearningsverige.se eller forskning@seelearningsverige.se
This website uses cookies to improve your web experience.