Skip links

SEE Learning & Inner Development Goals

Samarbete med Inner Development Goals (IDGs)

Genom Emory University har SEE Learning inlett ett samarbete med Inner Development Goals. Utgångspunkten för Inner Development Goals (IDGs) är att utvecklingen för att nå de globala målen i Agenda 2030 går för långsamt. IDGs listar 23 förmågor inom fem områden som man menar att individer behöver utveckla för att kunna ta till sig hållbarhetsmålen. De fem områdena i IDGs handlar om relationen till sig själv, kognitiva förmågor, att ta hand om sig själv och andra, samarbete och social förmåga, och att kunna driva förändring. IDG-initiativet är ett kommunikationsprojekt som ger ett ramverk av transformativa färdigheter och verktyg som syftar till att förstå och kommunicera några av de förändringar som behövs för att stödja en mer hållbar framtid. Vi ser att våra verktyg inom SEE Learning kan bidra till IDGs och vice versa. Stay tuned för mer om detta!

 
 

This website uses cookies to improve your web experience.